Kauppatieteet haltuun!

Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF) soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole. Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta.

Opintokokonaisuuden hinta 425 €. Ilmoittautuminen 31.10. mennessä!

Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, esimerkiksi Markkinoinnin perusteet 6 op. 

  • 07.09.2022