Marja täydensi osaamistaan viestinnän ja journalistiikan opinnoilla.

Ei enää koskaan opiskelua ja minustako yliopisto-opiskelija! Näin ajattelin lukioista päästyäni ja ammattiin valmistuttuani.

Olen Marja ja nykyisin intohimoinen opiskelija. Kuinka näin pääsikään käymään? Mikkelin kesäyliopisto on ollut keskeinen innostajani ja mahdollistajani opiskeluun. Kesäyliopistossa voi opiskella työn ohessa ja samalla erilaisten väylien määrä kohti yliopisto-opintoja on monipuolistunut. Koen, että opiskelu ja uuden oppiminen ovatkin itselleni eräs tärkeä elämäni kantava voimavara. Opiskeluissa onnistuminen on motivoinut jaksamaan eteenpäin, vahvistanut itsetuntoani ja antanut ennen kaikkea uutta sisältöä elämääni.

Miksi juuri Viestinnän ja journalistiikan opinnot?

Haaveenani on ollut pitkään suorittaa viestintään liittyviä opintoja, koska viestinnällä on suuri merkitys koko organisaation toiminnalle. Olen aloittanut vuosia sitten Mikkelin kesäyliopistossa tutkintotavoitteisena opiskelijana, josta polku johti kohti terveyshallintotieteiden maisteri -tutkintoa. Nyt Mikkelin kesäyliopisto antoi Viestinnän ja journalistiikan opintoihin mukaan lähtemiselle erinomaisen mahdollisuuden, ja oli luonnollinen jatkumo aiemmille opinnoilleni. Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset viestinnän ja journalistiikan perusopinnot ovat antaneet itselleni uusia valmiuksia ja ajantasaista tietoa viestinnästä sekä näkökulmia kehittää organisaatiomme viestintää avoimemmaksi ja monipuolisemmaksi. Viestintä on ihmiselle tärkeä taito kaikissa elämäntilanteissa!

Vinkit työn ohessa opiskeluun

Olen opiskellut aina työn ohessa ja opiskeleminen on onnistunut hyvin myös perheen arjessa.  Vahvuutenani on ollut tehokas ja suunnitelmallinen ajankäyttö opiskelun, työn ja kodin välillä – sitä opiskelu avoimen yliopiston opinnoissa vaatii! Pidän myös kiinni suunnittelemastani aikataulusta, joka opiskelussa on tärkeää, sillä niissä tehdään paljon itsenäisiä oppimistehtäviä. Koen tehtävien tekemisen itselleni sopivaksi oppimismenetelmäksi, sillä itsenäinen tiedonhankinta on oleellinen osa oppimista. Silloin oppimistehtävät on mahdollista tehdä monipuolisesti hyödyntäen eri lähteistä hankittua tietoa. Lisäksi tiedon hankinnassa saa paljon myös muuta hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa ikään kuin oheistuotteena.

Aikuisopiskelijana avoimen yliopiston opinnoissa

Avoimen yliopiston opinnot perustuvat omaan haluun oppia, ja luonnollisesti vastuu opiskelujen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Tätä vastuuta ei tarvitse kuitenkaan pelätä, koska opiskelijana olen aina saanut apua ongelmiini ja tukea opiskeluuni joko opintojaksojen opettajilta tai kesäyliopiston ammattitaitoiselta ja auttavalta henkilökunnalta.  Lisäksi opiskelu tuo paljon uusia ihania ystäviä. Oppiminen on siis koko elämänikäinen prosessi ja yhtenä itselleni tärkeänä tavoitteenani on ollut osoittaa lapsilleni opiskelemisen hyödyllisyys ja se, että opiskeleminen voi olla myös mukavaa ja nautittavaa ihanassa ilmapiirissä. Suosittelen opiskelun aloittamista lämpimästi kaikille! Siispä… kohti uusia opintoja.

Tutustu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon.

Mikkelin kesäyliopistossa Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op alkavat jälleen keväällä -23. Ilmoittaudu mukaan innostaviin opintoihin!

Marja Ruhanen