Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op, 22-23 , Kielet ja viestintä, avoin

18.03.2023 00:00 - 29.02.2024 00:00

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tuntee mediamaiseman keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuasi:
•    tunnet viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaat hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
•    ymmärrät ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
•    hahmotat viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
•    tunnet digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
•    tunnistat työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
•    ymmärrät vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyt arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
•    omaksut mediakriittisen ajattelutavan ja osaat soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
•    tunnet sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
•    ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
            
Huom! Viestinnän ja journalistiikan perusopintojen seuraava ryhmä on käynnistämässä opintojaan keväällä -23 (edellinen ryhmä aloitti opintonsa maaliskuussa -22).


Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia):   


Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -jakson luennoilla 18.3.2023. Muut jaksokohtaiset sisällöt ja ajankohdat päivittyvät kunkin opintojakson tietoihin. Opinto-oikeusaika 1 vuosi (29.2.2024 saakka).


HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 
 

465 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun).

05.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.3.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 5.3.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).