Yhteisön terveyden edistäminen 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

05.09.2023 00:00 - 30.11.2023 00:00

Verkko-opetus Moodlessa 5.9.- 30.11.2023 sekä yksi lähiopetuspäivä Mikkelin kesäyliopistossa la 9.9.2023 klo 10-15. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen näkökulma yhteisöllisyyteen, interventioiden vaikutus ja laadun arviointi näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä, eettiset ja kulttuuriset näkökulmat yhteisön terveyden edistämisessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää voimavaralähtöisyyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmat yhteisöjen terveys- ja hyvinvointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
  • syventää ymmärrystään terveys- ja hyvinvointihankkeiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin merkityksestä
  • pohtii yhteisön terveyden edistämisen eettisiä ja kulttuurisia näkökulmia
  • arvioi yhteisöllisyyden merkitystä kansainvälisessä, kansallisessa ja alueellisessa terveyden edistämistyössä

Yliopistonlehtori Lauri Kuosmanen, luento-opetus kesäyliopistossa TtT Anja Terkamo-Moisio

Kirjallisuus: Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut ja muu soveltuva kirjallisuus (ilmoitetaan kurssin alussa).

125 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

17.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.8.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 17.8.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).