Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op (UEF)

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op 23 - 24 , Sosiaali ja terveys, avoin

09.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Haluatko vahvistaa terveyden edistämisen osaamistasi? Preventiivisen hoitotieteen opinnot soveltuvat juuri Sinulle, terveydenhuollon parissa parhaillaan toimiva tai terveyden edistämisen tehtäviin tähtäävä! Opinnot sopivat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille (pääaine hoitotiede). 

Mitä on preventiivinen hoitotiede?
Opinnoissa pääset keskittymään terveyden edistämiseen sekä pohtimaan, mitä terveys on. Samalla kehität omaa asiantuntijuuttasi ja saat valmiuksia uudistaa yhteisö- ja perhehoitotyötä.  Käytännönläheisten tehtävien avulla pääset hyödyntämään opintojasi terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä, moniammatillisissa työryhmissä sekä kolmannella sektorilla.

Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opinnoissa käytetyt oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen. 

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille osaksi avoimen väylän opintoja Itä-Suomen yliopistoon (pääaine hoitotiede, preventiivisen hoitotieteen suuntautumisvaihtoehto). Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa:

https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi-ja-maisterihaut#accordion-19808

Opintojen avulla opit arvioimaan kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia sekä opit toimimaan terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä. Samalla kehität osaamistasi terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden ja opit tunnistamaan monikulttuurisuuden merkityksen terveyden edistämisessä. Opinnot auttavat kehittämään taitoja näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä sekä osallistumaan terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:
Yhteisön terveyden edistäminen 5 op, verkko-opetus Moodlessa ja tehtävät sekä lähiopetuspäivä Mikkelin kesäyliopistossa la 9.9.2023 klo 10-15.
Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op, verkko-opetus Moodlessa ja tehtävät 
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op, verkko-opetus Moodlessa ja tehtävät sekä lähiopetuspäivä Mikkelin kesäyliopistossa la 11.11.2023 klo 10-16 ja Teams-välitteinen opetus la 2.12.2023 klo 10-16. 
Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, verkko-opetus Moodlessa ja tehtävät
Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op, verkko-opetus Moodlessa ja tehtävät 
Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op, verkko-opetus Moodlessa ja tehtävät

Lisäksi suoritetaan toinen seuraavista:
Työyhteisön vuorovaikutus 3 op 
Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op 

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden jaksokohtaiset aikataulut (luennot, tehtävien palautuspäivät, verkkojakson toteutusajankohdat yms.) ja tarkemmat kurssikuvaukset julkaistaan viimeistään kesällä 2023.
 

Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Osaan opintojaksoista liittyy luento-opetusta. Opinnot soveltuvat suoritettavaksi töiden ohella.

525 €