Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op (JY)

-

Syksy 2022.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) 

Opiskelija

  • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
  • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet
  • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
  • pystyy erittelemään, mistä eettisen journalismin osatekijät muodostuvat
  • motivoituu pohtimaan omia viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä periaatteitaan sekä osaa jäsentää ja arvioida niitä

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, luotettavan ja vastuullisen journalismin kriteereihin sekä viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.

Jakson kirjallisuus (huom! Tarkista jakson ajantasainen kirjallisuus opintojaksosi Moodle-ympäristöstä)

Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)

Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely

Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)

Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)

Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media

Opintojakson hinta on 100 €.