Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot , Kielet ja viestintä, avoin

26.03.2022 00:00 - 28.02.2023 00:00

Lähde mukaan Viestinnän ja journalismin perusopintoihin tarkastelemaan viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä sekä viestinnän tutkimusta!

Opinnot suoritettuasi ymmärrät viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaat arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tunnet mediamaiseman keskeiset piirteet, osaat soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
 

Jokainen meistä viestii ja on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa - me jokainen tarvitsemme siis viestinnän taitoja elämässämme! Opinnot sopivat kaikille viestinnän ja journalismin opinnoista kiinnostuneille, mutta erityisesti esimerkiksi toimitus-, tiedotus-, henkilöstöhallinto- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa opetukseen, markkinointiin ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissä tehtävissä työskenteleville.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista saat valmiuksia viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen.

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -jakson luennoilla maaliskuussa. Muut jaksokohtaiset sisällöt ja ajankohdat päivittyvät kunkin opintojakson tietoihin. 

Opinto-oikeusaika opinnoissa on 1 vuosi.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuasi:

  • tunnet viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaat hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärrät ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
  • hahmotat viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
  • tunnet digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
  • tunnistat työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
  • ymmärrät vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyt arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • omaksut mediakriittisen ajattelutavan ja osaat soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
  • tunnet sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
  • ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

465 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun).

24.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).