Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot , Kielet ja viestintä, avoin

26.03.2022 00:00 - 28.02.2023 00:00

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tuntee mediamaiseman keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
 

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuasi:

  • tunnet viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaat hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärrät ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
  • hahmotat viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
  • tunnet digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
  • tunnistat työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
  • ymmärrät vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyt arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • omaksut mediakriittisen ajattelutavan ja osaat soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
  • tunnet sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
  • ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -jakson luennoilla maaliskuussa. Muut jaksokohtaiset sisällöt ja ajankohdat päivittyvät kunkin opintojakson tietoihin. 

Opinto-oikeusaika opinnoissa on 1 vuosi.

465 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun).

24.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).