Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

22.01.2024 00:00 - 23.05.2024 00:00

Verkko-opetus Moodlessa 22.1.-23.5.2024 ja seminaari 7.5.2024 klo 8- 16 (etäosallistuminen, läsnäolovaatimus). Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

  • kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot
  • terveyden edistämisen toimintamallien ja interventioiden taustateoriat
  • terveyden edistämisen vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointimenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata terveyden edistämisen kansallisia ja kansainvälisiä toimintamalleja ja interventioita
  • kuvata terveyden edistämisen toimintamallien ja interventioiden taustalla olevia teorioita
  • soveltaa terveyden edistämisen toimintamalleja ja interventioita omalla toimintakentällään
  • arvioida terveyden edistämisen toimintamallien ja interventioiden vaikuttavuutta

Verkko-opinnot ajalla 22.1.-23.5.2024

Seminaari, pakollinen läsnäolo seminaarissa 100 % 7.5.2024 klo 08.00 - 16.00.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Luennot 16 h ja seminaari 8 h, oppimistehtävä ryhmissä 50 h ja itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä 34 h. Pakollinen läsnäolo seminaarissa 100 %.

Yliopistonlehtori Outi Savolainen, vastuuopettaja professori Tarja Kvist

Kirjallisuus: 
Bartholomew Eldredge, L.K., Markham, C.M., Ruiter, R.A.C., Fernández, M.F., Kok, G., & Parcel, G.S. (2016). Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. Jossey-Bass, A Wiley Brand. Saatavilla: Itä-Suomen yliopiston kirjaston verkkosivujen kautta.

Linnasaari, A., & Hankonen, N. (2019). Miten terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa? Interventioiden suunnittelun ja arvioinnin pääpiirteet. Teoksessa Sinikallio, S. (toim). PS-Kustannus. Saatavilla: Itä-Suomen yliopiston kirjaston verkkosivujen kautta.

Patja, K., Absetz, P. & Rautava, P. (toim.) (2022). Terveyden edistäminen. Duodecim. Helsinki, s. 151–212. Saatavilla: Itä-Suomen yliopiston kirjaston verkkosivujen kautta.

Oheismateriaalit:

Malmivaara, A. (2022). Vaikuttavavuussosiaali- ja terveydenhuollossa. Duodecim. Helsinki.

Nutbeam, D. (2019). Promoting health, preventing disease – making it happen. Public Health Research & Practice 29(4), e2941930. doi: https://doi.org/10.17061/phrp2941930

Ståhl, T. (2017). Terveyden edistämisen vaikuttavuus ja mittaaminen. Duodecim 133, 971–3.

Tilles-Tirkkonen, T., Mäki-Opas, T., Vaarama, M., Logren, A., Pentikäinen, S., Tiitinen, S., Ilomäki, S., Pihlajamäki, J., & Laitinen, J. (2018). Uudet toimintamallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 55, 364–369.

Muut opintojaksolla osoitettavat materiaalit

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

18.12.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.12.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).