Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.11.2022 00:00 - 19.01.2023 00:00

Terveyden edistämisen monitieteisyys, yksilön terveyteen vaikuttavat tekijät, kolmannen sektorin palvelut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • ymmärtää terveyden edistämisen laajan toimintakentän
  • tunnistaa terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana.
  • ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja
    kansanterveysongelmien ehkäisyssä
  • perehtyy kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

11.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.10.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).