Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op (UEF)

Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op, 22-23 , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja sen edistämiseen sekä oikean ravitsemuksen perusteisiin. 

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. 

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia):

Kansanterveystieteen perusteet (MOOC) 5 op (syksy -22 ja kevät -23)
Terveyspolitiikan perusteet 5 op (kevät -23)
Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I, 5 op (syksy -22)
Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II, 5 op (kevät -23)
Ravitsemustieteen perusteet 5 op (joko syksy -22 tai kevät -23)

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 22-23 jaksokohtaiset aikataulut, luento-opetukset ja tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen julkaistaan viimeistään heinäkuun alussa 2022.


 

Verkko-opinnot

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).