Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op (UEF)

Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op, 22-23

01.09.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja sen edistämiseen sekä oikean ravitsemuksen perusteisiin. 

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. 

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista: 

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.9.-15.11.2022 TAI 15.2.-14.4.2023)
TL00CM80 Terveyspolitiikan perusteet 5 op (9.1.-30.3.2023, kontaktiopetus verkossa 30.3.2023 klo 12.00-19.00 tai raportti) 
TL00CO34 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (1.11.2022-19.1.2023)
TL00CO35 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op (20.1.-20.3.2023)
TLC00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-21.10.2022 TAI 9.1.-17.3.2023)


 

Verkko-opinnot

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

25.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).