Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op (UTU) XSTL9020

01.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Suositellaan kevätlukukaudelle -23.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Opintojaksolla käsitellään 1) uskonnollisen moninaisuuden historiaa ja nykypäivää Suomessa, 2) uskontojen ja uskonnottomuuden kytköksiä nykyajan politiikkaan, suomalaisten jakautuneisuuteen sekä vihapuheeseen.

Kurssin lopussa opiskelija tunnistaa uskonnon historiaan ja moninaistumiseen vaikuttaneet tekijät Suomessa. Hän oppii yhdistämään erilaisia uskonnollisiksi luokiteltuja ilmiöitä osaksi Suomen uskonnollista ja yhteiskunnallista elämää. Hän osaa nähdä uskonnolliset ilmiöt laajempana kokonaisuutena ja soveltaa oppimaansa muillekin elämän osa-alueille, joissa kulttuuriset käytännöt eroavat toisistaan

Itsenäinen verkkokurssi. Verkko-opiskelua, johon kuuluvat viikoittaiset miniesseet. Kurssilla on kaksi viitteellistä palautuspäivää: joulu- ja toukokuun lopussa, mutta tehtäviä voi palauttaa myös kesän ajalla.

Suoritustapa:
Itsenäisesti suoritettavat kuusi miniesseetä.
 

Tommi Laitinen

Oppimateriaalit: Kurssin miniesseitä ja loppuesseetä varten tarvittava kirjallisuus on ladattavissa tehtäväkohtaisesti kurssin Moodle-alueelta.

Kurssin aineistot:

Hjelm, Titus: Johdanto - Diskursiivisen uskonnontutkimuksen perusteita. Teoksessa: Tietolipas 270, Uskonto, kieli ja yhteiskunta, sivut 7-14.

Ketola, Kimmo & Sohlberg Jussi: Helsingin uskonnot: Uskonnollisuuden muutos yhteisökartoituksen valossa.

Lietzinger, Antero: Marginaalimuslimit: Suomen muslimien kirjo 1970-luvun alkuun mennessä. Martikaisen, Sakaranahon ja Juntusen toimittamasta teoksesta Islam Suomessa. (2008, SKS).

Malik, Kenan (2013) Monikulttuurisuus Multiculturalism and its Discontents: Rethinking Diversity After 9/11. Suomennos ja jälkisanat: Tapani Kilpeläinen, Pasi Saukkonen. Seagull Books.

Mantsinen, Teemu T. (2015) Vastustavat uskonnolliset ja ymmärtävät ateistit: Uskonnosta luopujien eri tyypit helluntalaisesta uskonnosta luopuneilla. Uskonnontutkija 1-2 (2015).

Martikainen, Tuomas: luku 1: Religion an Immigration: European and Finnish Perspectives (sivut 1-17) ja luvut 7. ja 9. (sivut 86-98 ja 110-125). Teoksesta Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1900 Immigration to Finland,

Sohlberg, Jussi: Suomi maallistuu, moninaistuu uskonnollisesti, mutta myös luterilaisuus säilyy.

Äystö, Tuomas: Viranomaisten ja poliitikkojen toiminta uskontotieteellisenä tutkimuskohteena. Teoksessa: Tietolipas 270, Uskonto, kieli ja yhteiskunta, sivut 199-210.

Arviointi:
0-5
 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuden maksuun (440 e).