Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op, 22-23

22.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa (Teams/Zoom), tehtäviä Moodlessa, reaaliaikaisia verkkoluentoja ja luentotallenteita. Verkkovälitteisissä opintoryhmätapaamisissa läsnäolovelvoite.

Mikkelin kesäyliopisto toteuttaa opinnot yhteistyössä Jyväskylän, Kymenlaakson ja Snellman kesäyliopiston kanssa. 

Opintokokonaisuuden opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta (syyslukukausi -22 ja kevätlukukausi -23). Opinnot alkavat syyskuussa -22.
 

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op  XSTL1004 viikolla 38 ensimmäinen opintoryhmätapaaminen (verkkovälitteinen) to 22.9. klo 18. 
Siirtolaisuus 5 op XSTL1005
Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, ASKI0014 
Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op XSTL9024
Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op XSTL9020

 

Lisäksi opiskelija valitsee alla olevista valinnaisjaksoista toisen – tarjolla kaksi vaihtoehtoista kurssia  (valinnaisjaksoilla kiintiöt, joten välttämättä toivetta ensisijaisesta valinnaisjaksosta ei voida aina toteuttaa.)

Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op, maaliskuu-toukokuu (kiintiö 10 opiskelijaa) TAI

Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op, maaliskuu-toukokuu (kiintiö 10 opiskelijaa)

Kurssit ovat tuutoroituja verkkokursseja.


 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on: 

•    antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
•    tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
•    perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
•    tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.
 

Tuutor Minna Hallikainen

440 €

08.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.9.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 8.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).