Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä työyhteisötaitojen sisällön, tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista, yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat sekä tulkita omia työyhteisötaitojaan.

Johdantoluentotallenne ja itsenäinen oppimistehtävä. 

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.05.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).