Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op ( UEF)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op ( UEF) lv. 23-24

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Lähde mukaan opintoihin, jotka perehdyttävät keskeisiin työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa! Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen avulla saat hyvän yleiskuvan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot.

Opinnoissa tutustut työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Opintokokonaisuuden laajuus 25 op, ja siihen kuuluu seuraavat opintojaksot:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Pakolliset opintojaksot 5 op:

Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä:
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op (valitaan alla olevista eri teema-alueiden jaksoista 20 op:n verran):

Toimiva vuorovaikutus:
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

Tulevaisuuden työelämätaidot:
Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

Työstä hyvinvointia:
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

Työyhteisöt sosiaalisina järjestelminä I:
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

Organisaatiojohtaminen ja sen erityiskysymykset:
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Johtamisen erityisteema 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Opinnot suoritetaan joustavasti verkko- eli etäopintoina. 
Aikataulu: Opinnot on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana (1½ v.). Suurin osa opintojaksoista on suoritettavissa ympäri lukuvuoden, mutta osalla jaksoista voi olla oma toteutusaikataulunsa.
 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).