Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista, hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa sekä osaa tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta. 

Suoritustapa: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä TAI verkkotentti.

Oppimistehtävä on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2023-2024 ovat:

syksy 2023: 4.10. ja 13.12.

kevät 2024: 12.2., 10.4. ja 6.6.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).