Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen, tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Verkkotallenne ja verkkotentti. 

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa. 

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).