Tutkiva sosiaalityö 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

15.03.2024 00:00 - 13.05.2024 00:00

Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimusperusteisuus ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt.

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita, tutkimuksellisia lähestymistapoja, ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen tieteellisessä esseessä prosessikirjoittamisen periaatteita toteuttamalla.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Suoritustapa: Ideapaperin ja esseen kirjoittaminen. Osallistuminen harjoituskertaan (verkossa). Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Toteutustapa: Monimuoto-opintoina etäyhteyksin. Aloitusluento hybridinä (2 h), luento tallennetaan. Itsenäinen opiskelu ja ideapaperin sekä esseen kirjoittaminen (129 h). Harjoitukset (4 h) etäopetuksena avoimen yliopiston opiskelijoille, ei tallennetta.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5

Oppimateriaali: Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson oppimisalustalla (e-learn moodle)

Hyväksiluku: Opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

26.02.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.2.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).