Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaalityön perusopinnot lv. 23-24 , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: apulaisprofessori Elisa Tiilikainen.

Sosiaalityöstä ammatti tai uusi ura? Meillä voit opiskella sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja sen jälkeen hakeutua Itä-Suomen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. 

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille, sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Sosiaalityön opiskelu sopii juuri sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisten arjessa selviytymisestä, auttamisesta, hyvinvoinnin edistämisestä ja yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Opinnot antavat sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista, jota työelämässä tarvitset. 

Opiskele alaa, jolla työllistymisnäkymät ovat varmat ja monipuoliset!

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Hyväksiluku:
5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.
5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op. Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan. 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

28.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).