Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

11.03.2024 00:00 - 08.04.2024 00:00

Verkko-opetus ajalla 11.3.- 8.4.2024.

Keskeiset kansanterveysongelmat Suomessa ja globaalisti eri ikäisillä, kansainväliset ja kansalliset prevention ja promootion ohjelmat, vaikuttavat eri ikäkausien prevention ja promootion interventiot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa eri ikäisten keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja haasteita
  • tunnistaa terveyden edistämisen ja terveysongelmien ehkäisyn periaatteet eri ikäisillä
  • saavuttaa valmiudet arvioida eri ikäisten terveyden edistämisen toimintamalleja ja periaatteita

Verkko-oppimistehtävät ja loppuraportti (80 tuntia).

Yliopistonlehtori Ari Haaranen

Kirjallisuus: 

Helakorpi, S. ja Helenius, J. (2021), Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021: Moni nuori liikkuu liian vähän. THL, Tilastoraportti 46/2021

Koponen, P., Borodulin, K., Lundqvist, A-M., Sääksjärvi, K. & Koskinen, S. (2018), Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 -tutkimus. THL, Raportti 2018/4.

WHO (2018), World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2018.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.