Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (UEF)

02.10.2023 00:00 - 10.12.2023 00:00

Verkko-opetus Moodlessa 2.10.-10.12.2023

Terveyden edistämisen teoriat ja mallit yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Teoriat ja mallit eri-ikäisten terveyden edistämisessä. Terveysopetuksen lähtökohtia.

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat hyödyntää terveyden edistämisen teorioita ja malleja terveystiedon sisältöalueissa 
  • osaat hyödyntää teorioita ja malleja eri-ikäisten terveyden edistämisessä 
  • tunnistat terveyden edistämisen merkityksen eri-ikäisten terveysvalintoihin (mm. liikunta, ravitsemus, päihteiden käytön välttäminen, seksuaalikäyttäytyminen, uni ja lepo, mielenterveys, sosiaaliset suhteet) 

Verkkoluennot ja oppimistehtävät 135 h. 

Yliopistonlehtori Ari Haaranen

Kirjallisuus:

Cragg, L., Davies M. & Macdowall W. (2013). Health Promotion Theory (e-kirja). McGraw & Hill Education, 65-97.https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uef.fi:2443/lib/uef-ebooks/reader.action?docID=1564342&ppg=82

Korin E. (2016). Health Promotion for Children and Adolescents (e-kirja). Springer, 1-21. 10.1007/978-1-4899-7711-3.pdf

Nutbeam, D. & Harris, E. (2010 tai 2004). Theory in a Nutshell: A guide to Health Promotion Theories. 2. tai 3. painos. Mc Graw-Hill Publishing Co.

Lisäksi muu ajankohtainen kirjallisuus. Oppimateriaalia hyödynnetään soveltuvin osin.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

17.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.9.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 17.9.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).