Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (UEF)

01.09.2023 00:00 - 11.06.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 01.09.2023 - 11.06.2024

Terveyden edistämisen johtamisen strategiat, tehtävät ja työvälineet, terveyden edistämisen johtamisen arvoperusta ja eettiset kysymykset.

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa:

- hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa

- arvioida eri tasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa

- tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperustaa ja eettisiä lähtökohtia

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys,kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä

verkkotentti Moodlessa. Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 01.09.2023 - 11.06.2024.
Verkkotentin aukioloajat Moodlessa:

3.-16.10.2023

3.-16.4.2024

29.5.-11.6.2024

Professori Hannele Turunen

Kirjallisuus:

1) Laverack, G. The Pocket Guide To Health Promotion. Maidenhead : McGraw-Hill Education, 2014. eBook.

SEKÄ

2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TILASTORAPORTTI 41/2021 25.11.2021. THL. 2021.

TAI

Savolainen, O., Sormunen, M., Bykachev, K., Karppi, J., Kumpulainen, K. & Turunen, H. Finnish professionals’ views of the current mental health services and multiprofessional collaboration in children’s mental health promotion. International Journal of Mental Health,  2021, 50(3), pp. 195–217.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).