Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

02.10.2023 00:00 - 10.12.2023 00:00

Verkko-opetus Moodlessa 2.10.-10.12.2023 sekä yksi lähiopetuspäivä Mikkelin kesäyliopistossa la 11.11.2023 klo 10-16 ja yksi Teams-välitteinen opetuspäivä la 2.12.2023 klo 10-16. 

 • terveyden edistämisen eettinen perusta ja eettiset periaatteet
 • terveyden edistämisen ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
 • terveys ihmisoikeutena- lähestymistapa
 • terveyden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus eettisinä periaatteina
 • haavoittuvat ryhmät terveydenhuollossa
 • eettinen argumentointi yhteiskunnallisessa keskustelussa

 • analysoi eettisten periaatteiden toteutumista terveyden edistämisen muuttuvissa toiminnoissa
 • tunnistaa ja analysoi terveyden edistämisen etiikan ajankohtaisia kysymyksiä
 • perehtyy 'Terveys ihmisoikeutena' lähestymistapaan
 • syventää ymmärrystään terveyden tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta eettisinä periaatteina
 • tunnistaa haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä
 • syventää taitojaan eettisessä keskustelussa ja argumentoinnissa

Yliopistonlehtori Lauri Kuosmanen, luento-opetus kesäyliopistossa TtT Anja Terkamo-Moisio

Kirjallisuus: 
Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut (ilmoitetaan kurssin alussa)

Sihto, M. & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.


Mikkonen, M. 2015. Terveyden tasa-arvon tulevaisuus. Demos Helsinki.

155 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

18.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).