Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op (HY)

-

Opintojaksossa käsitellään
• tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
• valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
• äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
• lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
• kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
• ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
• hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Opetus järjestetään joko syksyllä (loka-joulukuu 2023) TAI keväällä (maaliskuu-huhtikuu 2024). Alla lueteltu molemmat aikatauluvaihtoehdot, päätös vahvistetusta toteutuksesta (=aikataulusta) ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Aikataulu syksy 2023

Draama -osio, opettaja dos. Tapio Toivanen

Kaikille yhteiset luennot:
ti 31.10.2023 klo 17-18.30
to 2.11.2023 klo 17-18.30

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1:
ti 14.11.2023 klo 16.30-18
ti 28.11.2023 klo 16.30-18
ti 12.12. 2023 klo 16.30-18

Ryhmä 2:
ti 14.11.2023 klo 18.30-20
ti 28.11.2023 klo 18.30-20
ti 12.12. 2023 klo 18.30-20

Suomen kieli ja kirjallisuus -osio, opettaja Päivi Okkonen

Kaikille yhteiset luennot:
ti 7.11.2023 klo 16.30-19.45
to 9.11.2023 klo 16.30-19.45

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1:
ke 15.11.2023 klo 16.30–19.45    
ke 22.11.2023 klo 16.30–19.45    
ke 29.11.2023 klo 16.30–19.45    
ti 5.12.2023 klo 16.30–19.45

Ryhmä 2:
to 16.11.2023 klo 16.30–19.45
to 23.11.2023 klo 16.30–19.45
to 30.11.2023 klo 16.30–19.45
to 7.12.2023 klo 16.30–19.45

TAI

Aikataulu kevät 2024

Draama -osio, opettaja Tapio Toivanen

Kaikille yhteiset luennot:
ti 5.3.2024 klo 17-18.30
to 7.3.2024 klo 17-18.30

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1:
to 21.3.2024 klo 16.30-18
to 4.4.2024 klo 16.30-18
to 18.4.2024 klo 16.30-18

Ryhmä 2:
to 21.3.2024 klo 18.30-20
to 4.4.2024 klo 18.30-20
to 18.4.2024 klo 18.30-20

Suomen kieli ja kirjallisuus -osio, opettaja KT Päivi Okkonen

Kaikille yhteiset luennot:
ti 12.3.2024 klo 16.30-19.45
ke 13.3.2024 klo 16.30-19.45

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1:
ti 19.3.2024 klo 16.30–19.45    
ti 26.3.2024 klo 16.30–19.45    
ti 2.4.2024 klo 16.30–19.45    
ti 9.4.2024 klo 16.30–19.45

Ryhmä 2:
ke 20.3.2024 klo 16.30–19.45    
ke 27.3.2024 klo 16.30–19.45    
ke 3.4.2024 klo 16.30–19.45    
ke 10.4.2024 klo 16.30–19.45

Ryhmäjaot ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Verkkoluennot, ryhmäkerrat, oppimistehtävät.

KT Päivi Okkonen ja dos. Tapio Toivanen

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

165 €