Esi- alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op, 23 -24 , Opetus ja kasvatus, avoin

01.09.2023 00:00 - 30.06.2024 00:00

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa on jo neljäs ryhmä aloittamassa opintojaan Mikkelissä jälleen syksyllä - oletko Sinä mukana?

Opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville sekä kaikille varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta kiinnostuneille!

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

    Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
    Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
    Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
Tiedot tarkentuvat myöhemmin
    Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op Tiedot tarkentuvat myöhemmin
    Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 2023-24 jaksokohtaiset aikataulut, tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen sekä hintatiedot pyritään julkaisemaan touko-kesäkuun aikana.
 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen ja lämpimän vuorovaikutuksen merkityksen kasvatussuhteelle.
  • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen pedagogisia erityispiirteitä.
  • tuntee esi- ja alkuopetuksen monitoimijaisen yhteistyön teoreettisia ja yhteiskunnallisia perusteita.
  • on saanut valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen erityisen roolin ja merkityksen lapsen kasvuympäristönä ja koulutusjärjestelmän osana.
  • on syventynyt esi- ja alkuopetukseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Opintoihin sisältyy jaksokohtaiset reaaliaikaiset, verkkovälitteiset luennot (ilta-aikaan + lauantaisin) sekä oppimistehtävät. Opinnoissa verkkoluennoilla n. 90 % läsnäolovelvoite.

Vahvistetaan myöhemmin.

22.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.8.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).