Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

30.10.2024 00:00 - 11.12.2024 00:00

30.10.-11.12.2024

Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys, ja sosiaalityö tutkimus.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Monimuoto-opinnot (sis. luentotallenteet, kirjallisuus + tentti)

Timo Toikko

145 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 60 €.