Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

29.10.2024 00:00 - 21.05.2025 00:00

29.10.2024-21.5.2025.

Orientaatioluento verkossa ma 4.11.2024 klo 16-18.

Sosiaalipalveluiden käytännön työ, sosiaalityön asema erilaisissa toimintaympäristöissä, sosi-aalipalveluiden järjestö- ja hanketyö, sekä näiden kytkentä sosiaalityöhön.

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa:

• tunnistaa ja selittää ammatillisen sosiaalityön, kolmannen sektorin ja hanketyön toimintaa

• tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia.

• kuvata sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Monimuoto-opinnot (opintojakson orientaatioluento, verkkoympäristön tehtävät, oppimissuunnitelma ja essee sekä ryhmätyöskentely) + käytännön harjoittelu (5 työpäivää / 36 h).

Orientaatioluento verkossa ma 4.11.2024 klo 16-18.

Leena Leinonen

Hyväksiluku Sosionomi AMK -tutkinnolla. 

110 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 60 €.