Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristöt 5 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

12.09.2024 00:00 - 01.12.2024 00:00

12.9.-1.12.2024

Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Monimuoto-opinnot (sis. luentotallenteet, kirjallisuus + mahdollisesti tentti tai muut verkossa suoritettavat tehtävät)

Elisa Tiilikainen ja Heli Tiirola

Hyväksiluku Sosionomi AMK -tutkinnolla.

135 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 60 €.