Sosiaaliturvapolitiikka 5 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

20.01.2025 00:00 - 04.02.2025 00:00

20.1.2025 - 4.2.2025

Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Opintojakson osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista. 

Monimuoto-opinnot (sis. luentotallenteet, kirjallisuus + oppimistehtävä)

Merja Tarvainen

135 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 60 €.