Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (UEF)

08.01.2024 00:00 - 03.03.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 8.1.-3.3.2024

Johtamisen peruskäsitteet; sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen erityispiirteet; henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä ja osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa,
  • ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta,
  • tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa ja osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa

verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakso toteutetaan kerran lukuvuoden aikana.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

18.12.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.12.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).