Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op, 23-24 , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen sekä palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen. Samalla opit ymmärtämään niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opintojen avulla opit ymmärtämään myös johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja opit soveltamaan teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnot antavat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia):

Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op MOOC
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.