Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op, 23-24

04.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen sekä palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen. Samalla opit ymmärtämään niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opintojen avulla opit ymmärtämään myös johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja opit soveltamaan teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnot antavat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op (SOTELKO) syyslukukausi 18.9.-26.11.2023
Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op MOOC
(JOSPA MOOC) suoritettavissa läpi lukuvuoden 4.9.2023-30.7.2024
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
(SOTEPAL) suoritettavissa läpi lukuvuoden (opiskele JOSPA MOOC ensin) 2.10.2023-30.7.2024
Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
(TEORIAT) suoritettavissa läpi lukuvuoden (ks. erilliset palautuspäivät) 4.9.2023-30.6.2024
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
(JOPE) kevätlukukausi 8.1.-3.3.2024
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op
(SOTETUT) kevätlukukausi 26.2.-30.4.2024

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).