Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op (UEF)

02.10.2023 00:00 - 30.07.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 2.10.2023-30.7.2024.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat; taloudellinen organisointi; päätöksenteko; ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteet,
  • analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa,
  • erotella ja analysoida taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla,
  • osaa ilmaista mielipiteitään rakentavasti ja luotettavaan tietoon perustuen.

Opintojakso suoritetaan omassa aikataulussa ajalla 2.10.2023-30.7.2024. Verkko-opinnot, oppimistehtävät ja verkkotyöskentely. Edeltävä opintojakso: Johdatus sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (MOOC), jonka lisäksi itsenäinen työskentely 54 t sisältäen esseen ja mediaseurannan.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).