Siirtolaisuus 5 op (UTU) XSTL1005

15.11.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Kurssin luennot koostuvat seuraavista kuudesta aihealueesta:
1) Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat, 2) Muuttoliikkeet ja globalisaatio, 3) Maastamuuton historia, 4) Maahanmuuton historia, 5) Siirtolaisuuden historian toistuvuus ja 6) Maahanmuuttajien kotoutumisen haasteellisuus.
 

Opintojakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. 

Kurssin käytyään opiskelija:
• hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet
• pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa
• pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa
• omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia
 

Verkkovälitteiset opintoryhmätapaamiset:

To 17.11. ja to 15.12. klo 18-19.30

Tuutoroitu verkkokurssi, jossa verkkoluentoja, artikkeleita ja muuta materiaalia, lopussa kotitentti. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy verkkovälitteistä tuutorointia (kolme verkkotapaamista, n. 6-8 t).

Suoritustapa
Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin ja jakson lopussa kotitentti.

Ismo Söderling ja Jouni Korkiasaari. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Oppimateriaalit:
Luentoaineistot ja kirjallisuus ovat ladattavissa kurssin Moodle-alueelta ”Siirtolaisuus XSTL1005". Tentittävä kirjallisuus (kotitenttiin):

1.    Theories on International Migration (artikkeli).
2.    Venäjänkieliset Suomessa – Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.) 2016.
3.    Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista. Valtioneuvoston julkaisuja 2021.
4.    Muuttajat. – Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: (vain 100 ensimmäistä sivua).

Arviointi:
0-5 
 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuden maksuun (440 e).