Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson aikana perehdytään
- sielunhoidon historiaan ja teologiaan
- sielunhoidon nykyisiin käytäntöihin ja työmuotoihin
- pastoraalipsykologiaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee pääpiirteet sielunhoidon historiasta sekä teologiasta
- osaa tarkastella sielunhoitoa tieteellisestä viitekehyksestä
- tietää sielunhoidon aseman ja merkityksen nykyaikana
- tuntee pastoraalipsykologian keskeiset lähtökohdat
- osaa soveltaa saamiaan tietoja sielunhoitoon
- osaa toimia eettisesti sielunhoidossa

- Oppimistehtävä 81 t

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).