Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF)

Yleisen teologian perusopinnot 25 op, 22-23 , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin , Kulttuuri ja hyvinvointi, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Yleisen teologian perusopinnot auttavat ymmärtämään, miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla. Samalla opinnoissa kuvataan teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät. Opinnot auttavat hyödyntämään niiden avulla saatuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa sekä soveltamaan tätä tietoa eri yhteisöjen ja organisaatioiden sisällä olevissa tehtävissä.

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille! Teologia on hyvä ja soveltuva sivuaine moneen tutkintoon. Samalla opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Teologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi sekä lähdemateriaalia. Teologian perusopintoja voit opiskella omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Huomioithan kuitenkin yksittäisten opintojaksojen omat aikataulut sekä mm. tenttien ajankohdat ja tehtävien palautuspäivät. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opiskelija hankkii itse opintoihin liittyvän kirjallisuuden. 


Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia):

2411101 Uuden testamentin tutkimus 5 op
2421201 Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
2421301 Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
2421302 Johdatus opin historiaan 3 op
2421401 Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op
2421402 Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
2411601 Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
2411602 Moderni uskonnollisuus 3 op 

Yksittäisten opintojaksojen hinnat ilmoitetaan kesän aikana.
HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 22-23 jaksokohtaiset aikataulut (tehtävien palautuspäivät, tenttipäivät, verkkojakson toteutusajankohdat yms.) ja tarkemmat kurssikuvaukset julkaistaan viimeistään heinäkuun alussa 2022.
 

415 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.