Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF)

Yleisen teologian perusopinnot 25 op, 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Yleisen teologian perusopinnot auttavat ymmärtämään, miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla. Samalla opinnoissa kuvataan teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät. Opinnot auttavat hyödyntämään niiden avulla saatuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa sekä soveltamaan tätä tietoa eri yhteisöjen ja organisaatioiden sisällä olevissa tehtävissä.

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille! Teologia on hyvä ja soveltuva sivuaine moneen tutkintoon. Samalla opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Teologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi sekä lähdemateriaalia. Teologian perusopintoja voit opiskella omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Huomioithan kuitenkin yksittäisten opintojaksojen omat aikataulut sekä mm. tenttien ajankohdat ja tehtävien palautuspäivät. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opiskelija hankkii itse opintoihin liittyvän kirjallisuuden. 


Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot 

2411101 Uuden testamentin tutkimus 5 op
2421201 Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
2421301 Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
2421302 Johdatus opin historiaan 3 op
2421401 Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op
2421402 Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
2411601 Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
2411602 Moderni uskonnollisuus 3 op 


 

415 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).