Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op (UTU) STYÖ7077

20.03.2023 00:00 - 31.05.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Kurssilla käsitellään romanien asemaa historian ja nykytilanteen valossa Suomessa ja Euroopassa. Kurssin sisältöjä ovat yhdenvertaisuuskysymykset ja romanipolitiikka sekä romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti ja yhteiskunnallinen asema. Kurssilla käsitellään myös romanien liikkuvuuden kasvua ja kerjäävien romanien asemaa.

Kurssilla perehdytään itsenäisesti verkkoalustalla olevaan suomalaiseen ja kansainväliseen materiaaliin, joka koostuu mm. luentotallenteista, tutkimus- ja selvitysraporteista sekä verkkosivustoista. Verkkoalustalla on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä: pienryhmätyöskentelyä, keskustelua, kommentointia ja argumentointia. Kurssin verkkotutor kommentoi keskusteluja

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva romanikysymyksistä Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa itse valitusta erityiskysymyksestä.


Tuutoroitu verkkokurssi, kurssimateriaaleihin perehtymistä, yksilö- ja ryhmätehtäviä. Osallistuminen (verkkoalustalla) ryhmäkeskusteluihin ja kommentointiin. Kts. yllä kohta ’Sisältö’. 

Suoritustapa:

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn sekä essee.

Tuula Kaitsaari

Arviointi:
0-5
 

Ilmoitetaan myöhemmin