Ravitsemus ja elintavat 5 op (UEF)

18.03.2024 00:00 - 31.05.2024 00:00

 Verkko-opinnot ajalla 23.10.-13.12.2023 tai 18.3.-31.5.2024. 

Huom! Syksyllä Ravitsemustieteen perusopintojaan aloittavat suorittavat tämän jakson joko keväällä (18.3.-31.5.2024) tai syksyllä -24.

Jos olet aiemmin suorittanut jakson Ravitsemustieteen perusteet, voit ilmoittautua tälle jaksolle jo syksyn -23 toteutukseen. Huomioi, että ilmoittautuminen syksyn toteutukseen päättyy 9.10.2023.

• Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin.
• Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen.
• Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille.
• Lihavuus ja painonhallinta.
• Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi.
• Työ ja ravitsemus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin
• Osaa tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta
• Osaa analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa
• Osaa perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan ja osaa vetää yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle
• Osaa arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta ja osaa perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita
• Osaa selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja osaa perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa
• Osaa vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet
• Osaa perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet

Verkkotallenteet, oppimistehtävä verkossa. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.

(löytyy Oppiportista). Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Esitietovaatimukset: Ravitsemustieteen perusteet.

Arviointiasteikko: H-5.

Huom! Syksyllä Ravitsemustieteen perusopintojaan aloittavat suorittavat tämän jakson joko keväällä (18.3.-31.5.2024) tai syksyllä -24.

Jos olet aiemmin suorittanut jakson Ravitsemustieteen perusteet, voit ilmoittautua tälle jaksolle jo syksyn -23 toteutukseen. Huomioi, että ilmoittautuminen syksyn toteutukseen päättyy 9.10.2023.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

09.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 9.10.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).