Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa sekä ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

verkkotallenteet ja oppimistehtävät. 

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2023-2024 ovat:

Syksy 2023: 31.8., 31.10., 31.12.

Kevät 2024: 29.2., 30.4. ja 30.6.

Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä ja palauttaa niitä joustavasti koko lukuvuoden ajan (poislukien heinäkuu).

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).