Poliittiset järjestelmät 5 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Poliittisten järjestelmien tutkimuksen perusteet.

Oppimateriaalit: 

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:
Crepaz, M.: European Democracies, (9. laitos) (2017)
Mattlin, M., Paltemaa, L. & Vuori, J.: Kiinan poliittinen järjestelmä (2022)
Niemi, M. & Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (toim.): Poliittinen valta Suomessa (2017)
Wasserman, G.: The Basics of American Politics, (15. laitos) (2015)

Tenttipäivät: 1) 8.2. 2) 1.3. 3) 12.4.

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja erot.


 

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Kirjatentin vastuuhenkilö: Kimmo Makkonen.

85 €