Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (UTU)

Valtio-oppi, perusopinnot 25 op, 22-23 , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Valtio-opin ja Poliittisen historian perusopinnoissa 25 op on yhteiset opintojaksot P1-P3 (yht. 15 op). Näiden yhteisten jaksojen lisäksi suoritetaan oman oppiaineen (Valtio-oppi tai Poliittinen historia) opintojaksot P4-P5 (yht. 10 op). 
 

Valtio-opin perusopinnot 25 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista (tenttiaikataulu mainittu jakson kohdalla):

Huom! P2-jaksoa voit tenttiä jo ennen P1-jaksoa!


P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
P4 Poliittiset järjestelmät 5 op
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

15.3. ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6. kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Opinnot suoritetaan kirjatentein (paitsi verkkojaksona suoritettava P3.1 Ideolologioiden muotoutuminen). Kaikki opintojaksot voit suorittaa itsenäisesti, etäopiskellen - ainoastaan tenttiminen vaatii läsnäoloa. Tenttiaikatulut näet aina kunkin opintojakson kohdalta. Opintosi voit suunnitella haluamallasi tavalla, huomioimalla aina kunkin jakson tenttiaikataulut. Ns. rästitenttipäivät ovat käytössäsi keväällä (kts. alta). Tenttiajankohta on aina ko. keskiviikko klo 18-21.

Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

15.3. ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6. kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Huom! Jälki-ilmoittautumisia otamme vastaan koko lukuvuoden ajan.

415 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

30.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).