Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op (UTU) XSTL1054

02.03.2023 00:00 - 16.05.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

• Pakolaisuus ilmiönä

• Pakolaistutkimuksen peruskäsitteistö sekä alan kansainvälinen ja suomalainen tutkimus

• Suomeen suuntautuva pakolaisuus suhteessa globaaliin ja EU-tason pakkomuuttokontekstiin sekä historiaan ja politiikkaan

• Syventävä tieto pakolaistutkimuksen osa-alueista, kuten pakolaisuuden historia, pakolaisuus mediassa, pakolaismatkat, turvapaikkaprosessi, ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevat alaikäiset, perheenyhdistäminen

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pakolaisuutta ilmiönä ja tuntee pakolaistutkimuksen peruskäsitteistön. Opiskelija tuntee alan keskeistä kansainvälistä ja suomalaista tutkimusta. Opiskelija on lisäksi omaksunut syventävää tietoa pakolaisuuden eri osa-alueista, kuten pakolaisuuden historiasta, pakolaisuudesta mediassa, globaalista pakkomuuttokontekstista, turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosesseista ja pakolaismatkoista.

Tuutoroitu verkkokurssi, verkkoluennot, luentotallenteita ja muuta kurssimateriaalia, viikoittain eteneviä tehtäviä. Suoritustapana luentopäiväkirja.  Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn sekä luentopäiväkirja.

Eveliina Lyytinen

Oppimateriaalit: Valikoidut kappaleet teoksista Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa (Lyytinen 2019, toim.), Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? (Fingerroos, Tapaninen & Tiilikainen 2016, toim.), Euroopan porteilla (Hiltunen 2019) ja Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet (Assmuth et al. 2021, toim.).


Arviointi:
0-5
 

Ilmoitetaan myöhemmin