Organisaatioviestintä 5 op (JY)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

06.10.2023 00:00 -

Verkkoluennot (Zoom) pe-la 6.-7.10. Pe klo 16.30-19.30 ja la klo 9.00-15.00.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) 

Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja -rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.

Opiskelija

  • ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
  • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
  • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
  • osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä.

Opettaja FM Heljä Koski.

Tarkista jakson ajantasainen kirjallisuus opintojaksosi Moodle-ympäristöstä

Opintojakson hinta on 165 €.

31.07.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).