Organisaatioviestintä 5 op (JY)

14.10.2022 00:00 -

Verkkovälitteiset luennot (zoom) pe la 14.-15.10. Pe klo 16.30-19.30 ja la klo 9.00-15.00.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) 

Opiskelija

  • ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
  • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
  • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
  • osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä.

Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja -rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.

Opettaja Heljä Koski.

Jakson kirjallisuus (huom! Tarkista jakson ajantasainen kirjallisuus opintojaksosi Moodle-ympäristöstä):

1. Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)

sekä toinen seuraavista:

2. Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication tai

3. McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.

Opintojakson hinta on 165 €.