Oman osaamisen tunnistaminen 3 op (UEF)

01.10.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

2.10.-30.11.2023

1.2.-31.3.2024

1.6.–31.7.2024

Huom. Jaksolla kiintiö!

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan, sanoittaa omaa osaamistaan, tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat.

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimistehtävien tekeminen yksilö- ja parityönä sekä vertaiskeskustelut verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. (Huom! Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/toteutuskerta ja erillinen ilmoittautuminen/haku)

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).