Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monipaikkaiseen työskentelyyn ja digiajan mobiilin työelämän käsitteisiin. Digiaika muuttaa työn luonnetta, vaatimuksia ja organisaatiokulttuureita maailmanlaajuisesti. Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu monipaikkaisen työn johtamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digiajan työelämän ja monipaikkaisen työn tutkimuksen peruskäsitteet, osaa kuvata monipaikkaisen tietotyön johtamisen erityispiirteitä ja monipaikkaiseen tietotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin näkökulmia.

Johdantoluentotallenne ja verkkotesti (monivalinta), kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Oppimistehtävät ovat suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).