Mediamaiseman murrokset 5 op (JY)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

-

Tentti syksy -23

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) 

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa.

Opiskelija

  • tuntee mediajärjestelmien sekä mediamaiseman murrokset
  • ymmärtää median digitalisoitumisen merkityksen yhteiskunnassa
  • tuntee verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
  • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia median tuottamiseen ja kuluttamiseen.

Margareta Salonen

Tarkista jakson ajantasainen kirjallisuus opintojakson Moodle-ympäristöstä.

Opintojakson hinta on 100 €.

31.07.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).