Logopedian perusteet 5 op (UTU)

12.09.2023 00:00 - 29.10.2023 00:00

Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia: 

• logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
• puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
• logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus
 

Opintojakson käytyään opiskelija

• ymmärtää logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
• ymmärtää puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
• ymmärtää kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
• ymmärtää logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta
 

Ti 12.9.2023 klo 17.15–20.00 ensimmäinen tuutorkerta Mikkelin kesäyliopistossa tuutorin Silja Ikosen vetämänä sekä verkko-opetus (reaaliaikainen) klo 18.00-19.30, opettaja Kati Renvall (lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenk. 12, Mikkeli)
Huom! Tämä aloitusluento kuunnellaan Mikkelin kesäyliopistossa, sillä luentoon liittyy opintojen ensimmäinen tuutorryhmän kokoontuminen. Tuutortapaaminen alkaa 12.9. (ennen luentoa) klo 17.15 luentoon orientoitumisena ja ryhmäytymisenä sekä jatkuu luennon jälkeen, klo 20 saakka.
To 14.9.2023 klo 18.00–19.30 Verkko-opetus (reaaliaikainen), opettaja Kati Renvall
(etäopetus)
Vko 38 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta. 
Vko 39 ti 26.9.2023 klo 17.30-19.00 toinen tutorryhmäkokoontuminen verkossa 2 t 
(etäopetus)
To 28.9.2023 klo 18.00–19.30 Verkko-opetus (reaaliaikainen), opettaja Kati Renvall (etäopetus)
Vko 40 ti 3.10.2023 klo 17.30-20.00 kolmas tutorryhmäkokoontuminen Mikkelin kesäyliopistossa 3 t (lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenk. 12, Mikkeli)) 
Vkot 40-41 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta.  
To 12.10.2023 klo 18.00–19.30 Verkko-opetus (reaaliaikainen), opettaja Kati Renvall
(etäopetus)
Vkot 42-43 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta.
Vko 42 ke 18.10.2023. klo 17.30-20.00 neljäs tutorryhmäkokoontuminen Mikkelin kesäyliopistossa 3 t - teema puheterapiaesittely
(lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenk. 12, Mikkeli)
Vko 43 Ti 24.10.2023 klo 18.00–19.30 Verkko-opetus (reaaliaikainen), opettaja Kati Renvall (etäopetus)

Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, oppimispäiväkirja, Moodle-kotitentti. 
Oppimispäiväkirja: Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana, jokaisesta kirjan luvusta/teemasta tehdään noin sivun mittainen oppimispäiväkirjateksti ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjasta saa lisäpisteitä tenttiin, mutta sen voi palauttaa vain kerran ennen opiskelijan ensimmäistä tenttikertaa. Korotusmahdollisuutta ei ole.

Toteutustavat:
Verkko-opetus (reaaliaikainen), tallenteet ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa.
 

Tentit:

Ensimmäinen Moodle-kotitentti 1.11.2023 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 29.10.)
Ensimmäinen rästitentti on 11.12.2023 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 7.12.)
Toinen ja viimeinen rästitentti on 31.1.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 28.1.2024)
 

Kati Renvall

tuutor Silja Ikonen

Oppimateriaalit:
Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. painos). Boston: Pearson.