Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

Logopedian perusopinnot 25 op, 22-23 , Opetus ja kasvatus, avoin

-

Opintojen aloitus syyslukukaudella -23.

UUTTA Mikkelin kesäyliopistossa! Logopedian perusopintojen alustava aloitusajankohta syksy 2023 - Lähde mukaan opintoihin Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.
 

Mikkelin kesayliopistossa Logopedian perusopinnot suunnitteilla lukuvuodelle 2023-24 yhteistyössä Etelä-Karjalan, Jyväskylän ja Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa. 

Opintoihin sisältyy verkkovälitteistä luento-opetusta, luentotallenteita, tuutorin vetämiä harjoituksia kesäyliopistossa sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Osa luentotallenteista on katsottavissa itsenäisesti ja osa tuutorin johdolla kesäyliopistossa. Tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä kesäyliopistossa on n. 4-5 kertaa kunkin opintojakson aikana. 

Opintojen aikataulut sekä ilmoittautumista koskevat ajankohdat julkaistaan loppusyksyn aikana. Seuraa opintojen sisältöjen päivitystä sivuiltamme.

Logopedian perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

    Logopedian perusteet 5 op
    Kieli ja elämänkaari I 5 op
    Kieli ja elämänkaari II 5 op
    Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
    Introduction to Bilingualism 5 op

Opettajat vahvistetaan myöhemmin. 

Vahvistetaan myöhemmin.