Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

Logopedian perusopinnot 25 op, 22-23 , Opetus ja kasvatus, avoin

02.01.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojen alustava suunnitelma: aloitus kevät -23.

UUTTA Mikkelin kesäyliopistossa! Logopedian perusopintojen alustava aloitusajankohta kevät 2023 - Lähde mukaan opintoihin Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus.
Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.
 

Mikkelin kesayliopistossa Logopedian perusopinnot suunnitteilla lukuvuodelle 2023-24 yhteistyössä Etelä-Karjalan, Jyväskylän ja Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa. 

Opintoihin sisältyy verkkovälitteistä luento-opetusta, luentotallenteita, tuutorin vetämiä harjoituksia kesäyliopistossa sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Osa luentotallenteista on katsottavissa itsenäisesti ja osa tuutorin johdolla kesäyliopistossa. Tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä kesäyliopistossa on n. 4-5 kertaa kunkin opintojakson aikana. 

Opintojen aikataulut sekä ilmoittautumista koskevat ajankohdat julkaistaan loppusyksyn aikana. Seuraa opintojen sisältöjen päivitystä sivuiltamme.

Logopedian perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

    Logopedian perusteet 5 op
    Kieli ja elämänkaari I 5 op
    Kieli ja elämänkaari II 5 op
    Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
    Introduction to Bilingualism 5 op

Opintojen tuutor: puheterapeutti, FM Silja Ikonen

1195 €

31.12.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.12.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 31.12.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).