Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

22.01.2024 00:00 - 31.03.2024 00:00

Huom! Jaksolla on iltapäivään painottuvat verkko-opetukset (läsnäolovelvoite). Ota nämä huomioon opintoihisi ilmoittautuessasi.

julkishallinnon organisaatioiden toiminta ja menettelyt, varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sovellettavat keskeisimmät lait ja asetukset, sopimukset ja säännöt, kasvatus- ja koulutusalan hallinto ja johtamistehtävät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee julkishallinnollisten koulutusorganisaatioiden toimintatapoja ja johtamista
• tuntee kasvatuksen ja koulutuksen järjestämistä, laatua ja johtamista ohjaavat lait, asetukset, sopimukset ja säännöt
• ymmärtää lain, asetusten, sopimusten ja sääntöjen vaikutuksia päivittäisen toiminnan johtamiseen varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ja oppilaitoksissa

Suurryhmäopetukseen osallistuminen 6 t; seminaariin osallistuminen 4 t, työelämätehtävä, itsenäinen työskentely 44 t.
Toteutustapa: Monimuoto-opinnot, koulutusmuodoittain eriytyvä seminaari ja työelämätehtävä

Huomioi allaolevat verkko-opetusajankohdat (verkossa läsnäoloa vaativaa opetusta/seminaaria):

ke 24.01.2024 16:00-17:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolo)
to 25.01.2024 16:00-18:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolo)
ke 31.01.2024 16:00-18:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolo)
to 01.02.2024 16:00-18:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolo)
to 22.02.2024 15:00-18:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolo)

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

08.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.1.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).