Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

-

Opintojaksossa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen eettisyyteen ja katsomuksellisuuteen liittyvää kasvua ja oppimista.
• esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä alkuopetuksen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tiedon- ja taidonalan sovelluksia.
• ilmaisun monia muotoja ja ja niihin perustuvan toiminnan pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esi- ja alkuopetuksen taidonalan sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
• esi- ja alkuopetusikäisten lastenkulttuurin ja ilmaisun eri muotoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin
tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Opetus järjestetään joko syksyllä (loka-marraskuu 2023) TAI keväällä (maaliskuu-huhtikuu 2024). Alla lueteltu molemmat aikatauluvaihtoehdot, päätös vahvistetusta toteutuksesta (=aikataulusta) ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Aikataulu syksy 2023

Taito- ja taideaineet -osio, opettaja prof. Sara Sintonen

Kaikille yhteiset luennot:
ti 31.10.2023 klo 16.30-19.45
to 2.11.2023  klo 16.30-19.45

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1: ti 14.11.2023 klo 16.30-19.45
Ryhmä 2: ti 28.11.2023 klo 16.30-19.45

Katsomusaineet -osio, opettaja prof. Arto Kallioniemi

Kaikille yhteiset luennot:
ma 6.11.2023 klo 16.30-19.45
la 11.11.2023 klo 9-14
ma 20.11.2023 klo 16.30-19.45
ke 22.11.2023 klo 16.30-19.45

TAI

Aikataulu kevät 2024

Taito- ja taideaineet -osio, opettaja prof. Sara Sintonen

Kaikille yhteiset luennot:
ti 5.3.2024 klo 16.30-19.45
to 7.3.2024 klo 16.30-19.45

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1: to 21.3.2024 klo 16.30-19.45
Ryhmä 2.: to 11.4.2024 klo 16.30-19.45

Katsomusaineet -osio, opettaja prof. Arto Kallioniemi

Kaikille yhteiset luennot:
ma 11.3.2024 klo 16.30-19.45
la 16.3.2024 klo 9-14
ma 18.3.2024 klo 16.30-19.45
ke 20.3.2024 klo 16.30-19.45

Ryhmäjaot ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Verkkoluennot, ryhmäkerrat verkossa, oppimistehtävät.

Suositeltava edeltävä opintojakso: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Professori Sara Sintonen ja professori Arto Kallioniemi

Pakollinen kirjallisuus:

    Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 95–126).
    Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P. Sanden, M., Pulkkinen, M. & Tahvanainen, I. (2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten Keskus. (Sivut 177–203).
    Iivonen, P. & Paulanto, V. (2017). Uudistuva uskonnonopetus. Helsinki: Kirjapaja. (Sivut 49–66, 156–172).
    Opetushallitus, 2018. Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/189009_ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso_0.pdf
    Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.
 

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

165 €