Kasvatus-ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

10.10.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00

Pedagoginen johtajuus, jaettu pedagoginen johtajuus, opettajajohtajuus, laadun paradigmat, laatutekijät, laadun teoreettiset mallit, johtajuuden ja laadun yhteydet, laadunhallinta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tiedostaa pedagogisen johtajuuden yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
• osaa tarkastella ja tulkita pedagogista johtajuutta kriittisesti kompleksisen johtamisen näkökulmasta
• tuntee jaetun pedagogisen johtajuuden tarkoitukset ja tekijät ja osaa arvioida niiden toteutumista koulutusorganisaatioissa
• tuntee laadun paradigmat, teoreettiset mallit ja tekijät ja tunnistaa niiden ilmenemismuotoja ja merkityksiä kasvatuksessa ja koulutuksessa

Suoritustapa Mikkelin kesäyliopiston opiskelijoille: Oppimateriaalien itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävän tekeminen materiaaleja hyödyntäen 135 t. Verkko-opetus.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

23.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 23.9.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 23.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).