Kasvatus-ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

10.10.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tiedostaa pedagogisen johtajuuden yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
• osaa tarkastella ja tulkita pedagogista johtajuutta kriittisesti kompleksisen johtamisen näkökulmasta
• tuntee jaetun pedagogisen johtajuuden tarkoitukset ja tekijät ja osaa arvioida niiden toteutumista koulutusorganisaatioissa
• tuntee laadun paradigmat, teoreettiset mallit ja tekijät ja tunnistaa niiden ilmenemismuotoja ja merkityksiä kasvatuksessa ja koulutuksessa

Pedagoginen johtajuus, jaettu pedagoginen johtajuus, opettajajohtajuus, laadun paradigmat, laatutekijät, laadun teoreettiset mallit, johtajuuden ja laadun yhteydet, laadunhallinta

Suoritustapa Mikkelin kesäyliopiston opiskelijoille: Oppimateriaalien itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävän tekeminen materiaaleja hyödyntäen 135 t. Verkko-opetus.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

23.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 23.9.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 23.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).